Mājas > Jaunumi > Saturs

Mēs veicināsim praktisko sadarbību starp mūsu divām valstīm un sekmēsim ekoloģiskās vides ilgtspējīgu attīstību

Jul 24, 2018


2018. gada 16. jūlijā Ķīnas Tautas Republikas valsts padomes premjerministrs Li Keqiang un Eiropas padomes priekšsēdētājs Donalds lūsums un Eiropas komisijas priekšsēdētājs jean-claude juncker rīkoja 20. sanāksmi Ķīnas un Eu vadītājiem Pekinā.


Abas puses vienojās izdot kopīgo paziņojumu par divdesmitā Ķīnas un Eu augstākā līmeņa sanāksmi un kopīgo paziņojumu par klimata pārmaiņām un tīru enerģiju. Kopīgais paziņojums nosaka, kā es un Ķīna stiprinās politisko, tehnoloģisko, ekonomisko un tehnoloģisko sadarbību klimata pārmaiņu un tīras enerģijas jomā, lai veicinātu globālu pāreju uz pārtikušu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, klimatu noturīgu ekonomiku, sociālo un tīro enerģijas sistēmu.


image.png


Ķīna un ES apņemas apliecināt stingru apņēmību un sadarboties ar visām ieinteresētajām pusēm, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, īstenotu ilgtspējīgas attīstības 2030. gada programmu un veicinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanos pasaulē, pielāgošanos klimatam un ilgtspējīgu attīstību. Abas puses uzsvēra, ka, lai izveidotu ilgtspējīgu, drošu un konkurētspējīgu ekonomiku, cīnīties pret klimata pārmaiņām un veicināt globālu tīru un zemu oglekļa dioksīda emisiju enerģijas pārveidošanu, jo īpaši ilgtspējīgiem, pieejamiem, stabiliem, uzticamiem un mūsdienīgiem enerģijas pakalpojumiem, ir savstarpēji papildinošas mērķi. Cīņa pret klimata pārmaiņām un enerģētikas sistēmas reforma var ievērojami palielināt nodarbinātību, investīciju iespējas un ekonomisko izaugsmi.


Tā kā mēs dzīvojam kopā pasaules ciematā, mūsu pienākums ir aizsargāt klimata pārmaiņu vidi.

Humīnskābe ir viena no svarīgākajām zemes oglekļa cikla saitēm. Tikai tad, kad oglekļa cikls ir labs un klimats ir labs, ekoloģiskā vide, kurā dzīvo cilvēki, ir stabila un ilgtspējīga.